Oefentherapie

Herkent u dit?

 • Door pijn gaat u anders bewegen of neemt u een andere houding aan.

 • Door een ongunstige houding kan er (opnieuw) pijn ontstaan.

 • Bij langdurige pijn weet u soms geen houding meer aan te nemen.

 • Hoe moet u nu zitten of staan, is uw werkhouding wel goed?.

 • Kan u nog doorgaan of is het beter om te stoppen?

 • Waar moet u eigenlijk op letten?

 • Wat kan u er zelf aan doen?

Oefentherapie Mensendieck/Cesar

 • U krijgt inzicht in de relatie tussen uw klacht en uw houding/beweeggedrag.

 • U leert hoe u dit zelf kan beïnvloeden tijdens uw dagelijkse bezigheden.

Bv: Klachten van de rug tijdens zitten. Wat is de oorzaak, en wat betekent dit voor de wervelkolom/bekken? Hoe is de houding? Waar belast/beweegt u? Wat doen de spieren? Hoe kunt u binnen uw mogelijkheden, dit aan- en toepassen tijdens het zitten (werksituatie, bank).

ehandeling/doelstelling

De eerste stap is begrijpen waar de pijn vandaan komt en belangrijker nog, wat houdt de pijn mogelijk in stand. Welke invloed heeft uw houding/beweging op uw klachten.

Vervolgens leert u d.m.v. het aanpassen van uw houding/beweging en belasting de klacht positief te beïnvloeden. Wat kan u er zelf aan doen? Het moet voor u duidelijk worden waarom een klacht b.v steeds terug kan komen en hoe u dit mogelijk kan veranderen. Waar moet u op letten en wat kan u evt. aanpassen? Tenslotte, hoe past u dit toe tijdens uw dagelijkse bezigheden?


Doelstelling: Beter functioneren door bewust (beter) te bewegen & belasten.

 • Begrijpen wat uw klacht inhoud, waar de pijn vandaan komt.

 • Weten wat u er zelf aan kan doen.

Oefentherapie bij chronische pijn

Heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist gekregen voor de behandeling volgens het protocol van het Netwerk Chronische Pijn? Dan is de behandeling gericht op het goed leren omgaan met de pijn, het zelf invloed leren uitoefenen op de pijn en het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid. Voor verdere info zie www.netwerkchronischepijn.nl

Oefentherapie tijdens zwangerschap

Heeft u het advies van uw huisarts of verloskundige gekregen om therapie te volgen dan is de behandeling gericht op de bekkenklachten rondom de zwangerschap. Het doel is de belasting en de belastbaarheid tijdens de zwangerschap goed te begeleiden en mogelijke bekkenpijn te voorkomen of te verminderen. Zonder advies/verwijzing is het natuurlijk ook mogelijk.