Oefentherapie

Herkent u dit?

Oefentherapie Mensendieck/Cesar

Bv: Klachten van de rug tijdens zitten. Wat is de oorzaak, en wat betekent dit voor de wervelkolom/bekken? Hoe is de houding? Waar belast/beweegt u? Wat doen de spieren? Hoe kunt u binnen uw mogelijkheden, dit aan- en toepassen tijdens het zitten  (werksituatie, bank).

Behandeling/doelstelling

Behandelwijze;

De eerste stap is begrijpen waar de pijn vandaan komt en belangrijker nog, wat houdt de pijn mogelijk in stand. Welke invloed heeft uw houding/beweging/belasting op uw klachten. 

Vervolgens leert u d.m.v. het aanpassen van uw houding/beweging en belasting de pijnklacht positief te beïnvloeden. Wat kan u er zélf aan doen en even zo belangrijk; hoe kan u het in de toekomst mogelijk voorkomen of reduceren. Waar moet u op letten en wat kan u evt. aanpassen? Tenslotte, hoe past u dit toe tijdens uw dagelijkse bezigheden? Wat is specifiek voor u aan de orde.


Doelstelling: Beter functioneren door bewust (beter) te bewegen & belasten.

Oefentherapie bij chronische pijn

Heeft  u een verwijzing van de huisarts of specialist gekregen voor de behandeling volgens het protocol van het Netwerk Chronische Pijn? Dan is de behandeling gericht op het goed leren omgaan met de pijn, het zelf invloed leren uitoefenen op de pijn en het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid. Voor verdere info zie www.netwerkchronischepijn.nl

Oefentherapie tijdens zwangerschap 

Heeft u het advies van uw huisarts of verloskundige gekregen om therapie te volgen dan is de behandeling gericht op de bekkenklachten rondom de zwangerschap. Het doel is de belasting en de belastbaarheid tijdens de zwangerschap goed te begeleiden en mogelijke bekkenpijn te voorkomen of te verminderen. Zonder advies/verwijzing is het natuurlijk ook mogelijk.