Oefentherapie

Herkent u dit?

  • Door pijn gaat u anders bewegen of neemt u een andere houding aan.

  • Door een ongunstige houding kan er (opnieuw) pijn ontstaan.

  • Bij langdurige pijn weet u soms geen houding meer aan te nemen.

  • U weet niet meer hoe te zitten of staan, en welke werkhouding aan te nemen.

  • U vraagt zich af of u door kunt gaan met dagelijkste acitiveiten of dat u beter kunt stoppen.

Oefentherapie (Mensendieck/Cesar)

  • U krijgt inzicht in de relatie tussen uw klacht en uw houding/beweeggedrag.

  • U leert hoe u dit zelf kunt beïnvloeden tijdens de dagelijkse bezigheden.

Bijvoorbeeld rugklachten tijdens het zitten: wat is de oorzaak? En wat betekent dit voor de wervelkolom of bekken? Hoe is de houding? Waar belast en beweegt u? Wat doen de spieren? Hoe kunt u dit aanpassen binnen uw mogelijkheden gedurende het zitten (tijdens het werken, of op de bank)?

Behandeling en doelstelling

Behandeling:

De eerste stap is begrijpen waar de pijn vandaan komt. En belangrijker nog; wat houdt de pijn mogelijk in stand? Welke invloed hebben uw houding en bewegingen op uw klachten?

Vervolgens leert u de klacht positief te beïnvloeden door uw houding, beweging en de belasting van het lichaam aan te passen.

Het moet voor u duidelijk worden wat u er zelf aan kunt doen.

Tenslotte moet het voor u duidelijk worden wat u zelf aan de pijn kunt doen. En bovendien: hoe u dit toepast in uw dagelijkse bezigheden.

Doelstelling: Beter functioneren door bewust te bewegen en te belasten.

  • Begrijpen wat uw klacht inhoudt en waar de pijn vandaan komt.

  • Weten wat u er zelf aan kunt doen.

Oefentherapie bij chronische pijn

Heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist gekregen voor de behandeling volgens het protocol van het Netwerk Chronische Pijn? Dan is de behandeling gericht op het goed leren omgaan met de pijn, het zelf invloed leren uitoefenen op de pijn en het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid. Voor verdere info zie www.netwerkchronischepijn.nl

Oefentherapie tijdens zwangerschap

Heeft u het advies van uw verloskundige gekregen om therapie te volgen? Dan is de behandeling gericht op de bekkenklachten tijdens de zwangerschap. Het doel is de belasting en de belastbaarheid gedurende de zwangerschap goed te begeleiden en mogelijke bekkenpijn te voorkomen of te verminderen. Zonder advies is therapie natuurlijk ook mogelijk.